Hội nghị người lao động năm 2016
2016-03-09 19:54:02
TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2016
Sáng ngày 4 tháng 3 năm 2016, tại Hội trường trụ sở Tổng Công Ty. Tổng công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH MTV đã tổ chức hội nghị người lao động năm 2016. Có 380 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 1.000 CB.CNV của Tổng công ty về tham dự Đại hội.