Đơn vị trực thuộc
Công ty TNHH Một thành viên Công trình Đô thị Bình Dương
- Địa chỉ: 606 Đại Lộ Bình Dương, P. Hiệp Thành, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương
 
- Điện thoại: (0650) 3822864
 
- Fax: (0650) 3831102
 
- Email: congtrinhdothi@hcm.vnn.vn
 
- Ngành nghề hoạt động kinh doanh:
 
     + Phục vụ công ích: vệ sinh – thoát nước, chăm sóc công viên cây xanh, duy tu sửa chữa và vận hành hệ thống chiếu sáng công cộng.
 
     + Kinh doanh dịch vụ: xây lắp điện, xây dựng, cầu đường, trồng và chăm sóc công viên cây xanh.
 
 
 
Các Đơn Vị Trực Thuộc Liên Quan: