GIỚI THIỆU

Tên đơn vị: Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ - TNHH MTV


Tên tiếng anh: Thanh Le General Import - Export Trading Corporation (THALEXIM)

LĨNH VỰC KINH DOANH

HOẠT ĐỘNG KINH DOANH XĂNG DẦU

Trong năm, Tổng công ty đã thực hiện tốt việc nhập khẩu xăng dầu, cung ứng đầy đủ cho các đại lý, không để xảy ra trường hợp đại lý…

VẬN TẢI THỦY

Công ty TNHH Vận tải Thủy bộ Bình Dương: là Công ty con trực thuộc Tổng Công ty TM XNK Thanh Lễ - TNHH Một thành viên, được Sở Kế…

BẤT ĐỘNG SẢN

Thanh Lễ là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực xây dựng khu công nghiệp, năm 1993 Khu Công Nghiệp Sóng Thần 1 ra đời và nối tiếp là các…

TIN TỨC

GIÁ BÁN LẺ XĂNG DẦU

STT Mặt hàng (áp dụng 05/9/2017) Giá bán lẻ các địa phương gần cảng tiếp nhận(Vùng 1) Giá bán lẻ các địa phương xa cảng tiếp nhận(Vùng 2)
1 Xăng RON 95 18.490 đ18.850 đ
2 Xăng RON 9217.790 đ18.140 đ
3 Xăng E5 Ron 9217.530 đ17.880 đ
4 Dầu DO 0.05%S13.950 đ14.220 đ
5 Dầu KO (Dầu hỏa)12.540 đ12.790 đ

TỔNG CÔNG TY THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THANH LỄ-TNHH MTV

Địa chỉ: 63 Yersin, P.Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

Điện thoại: 0650.3829 534 - 0650.3829 535 - Fax: 0650.3824 112

Email: contact@thalexim.vn

Xem địa chỉ trên Google Maps